Associacio Pentagrama


Pentagrama, que compta amb el suport de Caixa Popular, és una Entitat Social i sense ànim de lucre que luita per la integració social i laboral de les persones que pateixen una malaltia mental i pel suport a les seus famílies. Amb l’objectiu d’aconseguir el major grau possible d’inntegració i normalització en la societat i el nivell de qualitat de vida dels usuaris i familiars.